Wybrane realizacje

1. II linia metra w Warszawie

budowa podwieszanych sufitów modułowych, okładzin szklanych oraz laserowy skaning konstrukcji stalowych

2. Suchożebry

rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów

3. Galeria Sukcesja w Łodzi

montaż elewacji

4. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

mapy do celów projektowych i geodezyjna obsługa budowy dróg w województwie mazowieckim, o łącznej długości   ̴100 km 

5. Gręzówka Kolonia

budowa zakładu przemysłowego

6. Żyrardów-Mszczonów

Przebudowa 20 km linii wysokiego napięcia 110 kV

7. Koszewnica

przebudowa mostu na rzece Świdnica

8. Ujrzanów

rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV