Technologia

Urządzenia pomiarowe

  • robotyczne tachimetry elektroniczne Trimble S3, S8
    (dokładność kątowa 1”, dokładność pomiaru odległości 1mm + 2 ppm)
  • odbiorniki GNSS Trimble SPS 882
  • kontrolery Trimble TSC3, TCU, Youma 2
  • niwelator precyzyjny Trimble DiNi
    (dokładność niwelacji 0.3 mm/km)

Połączenie, standaryzacja oraz zapewnienie bezpośredniej komunikacji urządzeń pomiarowych daje efekt w postaci wszechstronnego zespołu pomiarowego, za pomocą którego można wykonać większość zadań stawianych geodetom, od podstawowych pomiarów geodezyjnych, katastralnych, inżynierskich po szeroko rozumiany monitoring
i badania skorupy ziemskiej.

zdj-tech